Projekt: „Przemoc, to broń ludzi słabych”
Dodane przez admin dnia Maj 29 2018 11:13:37

Zapraszamy uczniów i ich Rodziców do udziału w projekcie „Przemoc, to broń ludzi słabych”.

Konieczna jest zgoda Rodziców zainteresowanych projektem.

Autor: Agnieszka Tekiela
<Sprawdź szczegóły>

Rozszerzona zawartość newsa

Projekt: „Przemoc, to broń ludzi słabych”.

i

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, że Gmina Gdów otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego:

„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” – Edycja 2018

Projekt będzie realizowany i koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w okresie od maja do grudnia 2018 roku.

 Całkowity koszt projektu wynosi 64 333,00

z czego:

– kwota dofinansowania wynosi 51 000,00

– wkład własny 13 333,00

W ramach projektu zaplanowano działania, które wpisują się w realizację I priorytetu Programu. tj.  Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy.

 1. Wizyta w Komisariacie Policji.

Młodzież będzie miała możliwość poznania specyfiki pracy policji, jak wygląda służba policjanta. Zwiedzić budynek komisariatu i zobaczyć miejsca niedostępne dla przeciętnego obywatela tj., dyżurka czy izba zatrzymań. Beneficjenci również będą mieli możliwość nabycia umiejętności złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w formie ustnej i pisemnej do protokołu.

 1. Wyjazd edukacyjny do Sądu.

Celem wizyty będzie poszerzenie świadomości prawnej młodzieży.

Wizyta obejmować będzie omówienie sposobu działania sądów i sądownictwa, uczestnictwo młodzieży w symulacji rozprawy sądowej, omówienie zasad prowadzenia postępowania sądowego oraz rozmowę z sędzią. Będą mieli także możliwość zwiedzenia Sądu i zobaczenia jak wygląda sądowa izba zatrzymań, w której aresztowani i więźniowie oczekują na rozprawę.

 1. Wyjazd do więzienia i aresztu śledczego.

Celem wizyty będzie przybliżenie uczniom zasad funkcjonowania więzienia i aresztu śledczego oraz specyfiki służby więziennej jako formacji mundurowej.

Podczas wizyty uczniowie będą mieli możliwość poznać historię  aresztu, zwiedzić salę widzeń, poznać główne zadania i cele służby więziennej oraz podstawowe zasady odbywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Będą mieli możliwość zobaczenia jak wygląda cela izolacyjna i zabezpieczająca oraz poznać różnice między nimi , a także zobaczyć plac spacerowy.

 1. Wyjazd do zakładu poprawczego.

Celem tego wyjazdu będzie przybliżenie młodzieży roli zakładu poprawczego i zapoznanie się z głównym celem i zadaniem zakładu. Przybliżenie wiedzy czym jest resocjalizacja nieletnich, jakie są jej założenia.

 1. Spotkanie z kuratorem karnym i rodzinnym.

Spotkanie ma na celu uwrażliwienie młodzieży na potrzebę zachowania porządku prawnego. Omówienie kwestii związanych z odpowiedzialnością karną nieletnich za popełniane czyny karalne oraz przejawy demoralizacji, jak również przedstawienie środków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich.

Na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy uznano za słuszne również przeprowadzenie spotkań dla młodzieży i rodziców w kontekście konsekwencji zachowań przemocowych.

 1. Spotkania dla rodziców dzieci objętych projektem prowadzone przez dwóch specjalistów zajmujących się problematyką przemocy. W ramach warsztatów poruszone zostaną kwestie dotyczące psychicznych i społecznych konsekwencji stosowania przemocy. Po zakończeniu projektu dla chętnych rodziców przewidziane jest prowadzenie dalszych spotkań o charakterze edukacyjnym.
 2. Spotkania z prawnikiem, który przeprowadzi warsztaty pozwalające nabyć umiejętność identyfikacji problemu przemocy, zwrócenia się do instytucji państwowych o udzielenie pomocy oraz wzięcie czynnego i konsekwentnego udziału w prowadzonych postępowaniach.
 1. Prowadzone przez prawnika, w ramach których będą mieli możliwość wcielić się w postacie procesu karnego oraz ustalić wyrok na wybranych kazusach.
 2. Warsztaty prowadzone przez specjalistów zajmujących się problematyką przemocy. W ramach spotkań dla młodzieży przeprowadzone zostaną warsztaty dające szansę na pracę nad własnymi emocjami, nabycie umiejętności kontrolowania zachowań i radzenia sobie ze stresem. Równocześnie przedstawione zostaną źródła, a przede wszystkim konsekwencje psychiczne zachowań przemocowych oraz przekraczania norm społecznych.

Młodzież nagminnie zamieszcza w portalach społecznościowych swoje zdjęcia, uwiecznia też osoby z kręgu najbliższych znajomych oraz ważne dla nich wydarzenia. Warsztaty z podstaw fotografii dadzą młodym podstawowe umiejętności wykonywania zdjęć, pozwolą na zdobycie wiedzy dotyczącej technik, pokażą również jak zatrzymać w kadrze najpiękniejsze chwile, widoki.

Warsztaty będą również pretekstem do podjęcia dyskusji na temat odpowiedzialności za zamieszczane w sieci zdjęcia, jak również uwypuklenia pozytywnego wymiaru prezentowanych fotografii w Internecie. Na zakończenie projektu będzie zorganizowany wernisaż prac beneficjentów projektu połączony z wyłonieniem zwycięzców. Przewidziane są nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie.

Siłownia to nie tylko budowanie tężyzny fizycznej. To również możliwość spędzania wolnego czasu, odreagowanie negatywnych czy trudnych emocji, spotkania z rówieśnikami. Zaproponujemy młodzieży karnety na cztery wejścia na siłownię wraz z możliwością personalnego doboru treningu oraz prezentacji ćwiczeń na sprzęcie pozostającym na wyposażeniu siłowni.

W dzisiejszym świecie niejednokrotnie członkowie rodzin- rodzice i dzieci, żyją obok siebie: rozmowa bywa rzadkością. Ludzie zapominają o wspólnym spędzaniu czasu. Tracą ze sobą kontakt, a to rodzi wyobcowanie, niezrozumienie siebie nawzajem, konflikty. Rodzinne aktywności mogą pomóc w odbudowie relacji pomiędzy członkami rodziny, w znalezieniu radości we wspólnie spędzanym czasie. Do wyboru będą następujące aktywności:

 1. Rodzinne wyjście na kręgle,
 2. Rodzinne wyjście na basen,
 3. Rodzinne wyjście do kina.

Siłownia na świeżym powietrzu dostępna o każdej porze dnia i roku, przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej, rozładowania negatywnych emocji, zarówno młodzieży jak i dorosłych. Uczestnicy będą mogli z niej korzystać zarówno w trakcie realizacji jak i po zakończeniu projektu. Podczas projektu pod okiem specjalisty zostaną przybliżone podstawowe zasady i możliwości wykorzystania zainstalowanego sprzętu. Zewnętrzna siłownia będzie ogólnodostępna dla każdego mieszkańca naszej gminy.

Beneficjentami projektu  będą:

– uczniowie 6 i 7 klas szkół podstawowych oraz uczniowie 2 i 3 klas  oddziałów gimnazjalnych,

– rodzice dzieci biorących udział w projekcie,

– Grono pedagogiczne ze szkół biorących udział w projekcie.

Zakłada się, iż w projekcie weźmie udział maksymalnie 70 uczniów w wieku 13-17 lat uczęszczających do szkół na terenie Gminy Gdów oraz około 20 rodziców oraz 15 nauczycieli.